17 januari 2008

Bibel för tjugo procent

Svenska Bibelsällskapet har med SIFO undersökt Bibelns betydelse för människors egen moral och etik, berättar TT. Bibelbarometern ger till svar att var tredje svensk anser att Bibeln har stor betydelse för den egna moralen och etiken.

I en öppnare fråga om det finns någon skrift som påverkat den egna moralen och etiken starkt blev svaret något modifierat. Cirka 20 procent nämner Bibeln. Därnäst kommer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som ungefär 4 procent har tagit starkt intryck av.

Stora siffror kan tyckas? I ett land där analfabetismen inte är särskilt stor är svaen ändå mycket låga. De tyder på att vi är moderna plockmänniskor som monterar samman lite intryck här och några tankar där.

Vill man se vilket genomslag denna "nyhet" har kan man följa TT-bulltinen via Google. Där kan man i olika inramning möta texten i Svenska Dagbladet, Dagen, Uppsala Nya Tidning, Privata Affärer (!) och i Metro för att bara välja några...

Att Bibelbarometern kommer just nu hänger säkert samman med att Bibelns dag snart ska firas. Den 20 januari sker det. Samma dag som den ekumeniska Böneveckan för kristen enhet går av stapeln. På söndag och nästkommande söndag beger sig många kristna till ett annat samfund eftersom då sker ofta ett prediksstolsbyte. Så håll utkik efter Bibelkns dag och predkstolsbyten! Förutsatt att Ni läser predikoturer och låter Er inspireras...