11 februari 2008

www.refugen.se

Andlig musik är en vid och öppen kategori. I dessa tider växer Webbradiostationer ur backen som svampar. En ny nätradiostation har sett dagens ljus (eller låtit höra av sig). Man kan alltså lyssna på http://www.refugen.se/! Brygubben skriver idag och redan tidigare om saken.

Tidningen Sändaren skrev om denna nya webbradio bland annat: – Radiokanalen ska inte bidra med ännu mer information till människor. Om människor blir berörda har vi lyckats, säger Claes Hollander som leder satsningen. Målet är inte att nå ut – utan att nå in. Så beskrivs radiosatsningen med arbetsnamnet Refugen som genomförs av bolaget Berling Media. Claes Hollander har i 25 år arbetat på Sveriges Radio (SR), bland annat med Andliga sånger, Andrum och gudstjänster. Den sjätte januari sändes det allra sista Andliga sånger i Sveriges, ett program som trots sändningstiden, söndagsmorgnar klockan sex, har en lyssnargrupp på omkring 100 000. Claes Hollander är kritisk till den mer undanskuffade tillvaron för den här typen av program i SR.

Webbradiosatsningen är ett sätt att använda ny teknik på ett bra sätt. Internet World uppmärksammade tidningen Dagens satsning på ny teknik i medierna. Dagen har infogat en webb-tvfunktion på sin hemsida som i mångt och mycket är bland de allra bästa.

För min del välkomnar jag möjligheten att via datorn lyssna på musik samtidigt som jag knattrar ner små meddelanden på e-posten. Även när jag skriver dessa rader blir nätradion ett inspirerande sällskap.

Nu finns det en hel del att välja på: Crossnet flow, Ave Maria network som gråbröderna står bakom, Radio Plus där Svenska kyrkan, Fässbergs församling, sänder. En annan station är Radio Linköping som hör ihop med Pingstförsamlingen där. Och P7 Kristen riksradio får man väl fundera över vad det kan vara.

Till sist: anslut Dig till nätets allt flitigare nätradiorörelse. Lyssna på http://www.refugen.se/. Alltid hör du något: här ska något förstås som nå´ gott!