22 februari 2008

Kristna fängslas i Inre Mongoliet


Xilinhaote City, Inner Mongolia- China Aid has learned that the President of the Inner Mongolia Branch of the Chinese House church Alliance, Wang Dawei, was detained along with more than 40 co-workers on Wednesday, February 20, 2008.,,,

The intensity of persecution amongst members of the Chinese House Church Alliance continues to increase as the Beijing Olympics draw near. This latest incident highlights the hypocrisy of Chinese officials who promote a “Harmonious Society” while simultaneously persecuting innocent and patriotic citizens such as Wang Dawei and others. We urge the Chinese Government to release these Christians and remain consistant with its own rhetoric on Religious freedom and rule of law.


China Aid är en organisation som uppmärksamt vakar över de kristna i Kina men som också mer allmänt följer utvecklingen i Kina. De har fått stöduttalanden för sin verksamhet av andra rörelser. Och Här hittar Du ChinaAid som berättar det som ovan citerats - nämligen om fängslandet av en framstående huskyrkoledare, Wang Dawei, och hans medhjälpare, denna gång i Inre Mongoliet.

Andra bloggar om: , , ,

21 huskyrkoledare i Kina dömda till omskolning

Efter morgonens visit hos alltid lika läsvärda New York Times landade jag i den mer markerat religiösa världen hos Crosswalk.com. Denna portal ingår i Salem Web Network, en guldgruva för den evangelikalt fromme som vill utforska en gren av det amerikanska fromhetslivet.

Hos Crosswalk finner man Religion Today där en artikel från Shangdongprovinsen rapporterar om hur 21 ledare för huskyrkor i Kina nyligen dömts till omskolning genom arbete. De dömda ur den kinsesiska huskyrkan skall nu tvingas arbeta mellan 15 månader och 3 år för att omskolas. En märklig dom med tanke på den uppmärksamhet Olympiaden i Peking redan får. Inte kan det vara särskilt välkommet med en ökad internationell kritik mot ännu fler brister i det kinsesiska samhället. Men det finns starka skäl att protestera mot domarna och att utöva påtryckningar för att öka religionsfriheten i Kina. Olympiaden kan på det sättet bli en viktig hävstång för fri- och rättigheter i Kina.

De flesta av huskyrkans ledare greps i samband med en utbildning i december 2007 som ägde rum i Linyi City i Hedeng Distriktet. De har beskyllts för att tillhöra en "evil cult", en ondskeful sekt. Termen betecknar oregistrerade religiösa kyrkor, rörelser och grupper. En annan, icke kristen, rörelse som ofta drabbats är Falundafa, mest känd under namnet Falun Gong. Rörelsen har utsatts för många liknande angrepp, beskyllningar och hård förföljelse. Även deras rätt att finnas till och få utöva sin åskådning bör kristna hävda med eftertryck. Alla rättigheter vi vill ha för oss själva (!) vill vi att andra ska ha rätt till!!

Ett brev från huskyrkorörelsens ledare, President of the Chinese House Church Alliance, Pastor Zhang Mingxuan, berättar om de hårda villkor man lever under.

Vad man än tycker om olika livåskådningar och religiösa rörelser så bör de åtnjuta religions- och föreningsfrihet och självfallet mötesfrihet. I Kina är dessa friheter en bristvara. Inför Olympiaden kan det vara värt att påminna det kinesiska ledarskapet om hur viktiga dessa fri- och rättigheter är.

Zhang Mingxuan avslutar sitt brev med följande apell:

Because of this, Zhang Mingxuan, president of Chinese House Church Alliance, strongly appeals to the friends in the international community to pray for China and for the success of 2008 Olympics in China and for the real freedom of religion in China! We pray to God that those brothers and sisters imprisoned for preaching Jesus Christ will be released soon and that God will make leaders in the Chinese government to treat the believers in a correct way and that God will make China a country full of love, justice, freedom and prosperity!

Andra bloggar om: , , , ,