21 mars 2008

Vilket avskedstal!

Skärtorsdagskvällen innebär att altaret kläds av under läsning av Ps 22. Ljuset i kyrkan släcks efterhand ner och lämnar kyrkorummet mörkt. Vi är redo för Långfredagen.

Men sedan ett många år håller vi en agapemåltid efter kvällens mässa. I församlingshemmet har vi dukat med vita dukar. Vi sjunger Taizésånger, äter lite bröd och dricker ett glas vin.

Belysningen är dämpad med många levande ljus. Under stort allvar och eftertänksamhet lyssnar vi till läsningen av fyra kapitel i Johannesevangeliet. Kapitlen 14-17 innehåller Jesu avskedstal. Och vilket avskedstal, så fyllt av bön och teologi. Och om den mystiska närheten och gemenskapen mellan Jesus, Fadern och alla som vill följa honom. Mellan varje kapitel sjunger vi någon av de välkända sångerna från kommuniteten i Taizé.

Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje...