15 april 2008

Läkare skall utbildas av dem som redan gör det

En gång, alldeles nyss faktiskt, var det en liten mellansvensk läroanstalt i Nerike, och därtill ett ambitiöst sjukhus med växtförmåga, som dristade sig att vilja utbilda läkare. Man hade frågat dem som bestämmer och avgör sådant en gång tidigare, men det uppkäftiga tilltaget gillade inte alla som redan hade fått lov att göra doktorer. Hur skall det bli med våra anslag då? Skall rena glesbygden ta hand om medicinarutbildningen? Ska vildmarksmedicinen jämställas med oss andra med internationell ryktbarhet? Har de några Nobelpristagare där i Nerike kanske? Nej, och då kan de ju inte få utbilda läkare, eller hur?

Hur många patienter kan det finnas längs Kilsbergsleden, det räcker nog inte till en utbildning värd namnet. Förmodligen är det så långt mellan sängplatserna att de stackars kandidaterna blir alldeles andfådda innan de ska behandla patienterna och häftig andning inför patienter...? Nej, så kan man inte ha det. Och så fick man det inte - nej blev det. (Läkartidningen)

I dag sa Högskoleverket nej igen (Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda, Dagens Medicin). Nu till en synnerligen genomarbetad och välplanerad ansökan om man ska tro all expertis. Men icke, sa Nicke! Efter mycket letande ansåg man hos H-verket att ansökan inte diskuterat hur några av proven skulle genomföras. Ja inte provtagning på sjuka, utan av blivande läkare.

Stick dem i fingret, säger jag. Duger det för patienter duger det för blivande läkare. Jag vet att man i Örebro har en provtagningsenhet, den besöker jag ofta och jag intygar att jag aldrig haft anledning att klaga på några brister i provtagningen.

Hur skall då provtagning gå till så att man verkligen vet att de där studenterna lärt sig vad de borde kunna? Att all annan akademisk kunskapsprövning kan ske på snart sagt vilket sätt som helst spelar i detta fall ingen roll - här ville man få besked. Vi har ju läst om Lärarhögskolan och kunskapsnivån där. Vem vet hur man tänker sig fråga i Örebro om de inte redogjort för det. Man har väl tänkt sig göra som alla andra. Muntliga förhör kanske vore något? Multiple choise? Fyllerifrågor? Skriftliga förhör, övervakade examinationer osv. Men i Örebro har de väl bara gamla spritduplikatorer och hektografer så det blir nog svårt att få lapparna att räcka till åt studenterna...

Så här skriver Högskoleverket: Det saknas dessutom en genomtänkt struktur för hur studenterna ska nå såväl de akademiska som professionella målen genom examinationerna under utbildningen. Man har också underskattat de lärarinsatser som krävs.
n
Den som söker finner, står det redan i Skriften och nog har Högskoleverket sökt. Argumentet låter dessutom sökt. Inte som i utsökt utan det klingar av det sökta och hittade grandet. Och funnet verkar uppfunnet. Kan en sådan randanmärkning vara skälet till att säga nej? Håhåjaja. Den lilla tuvan har åter stjälpt ett helt lass (förkortning för lasarett el sjukhus).

Och för säkerhets skull skyller man på att amibitionen är för liten. Örebro borde ha satsat på att bli som Uppsala universitet eller Karolinska i Stockholm - med hela den omfattande biddevingen. Vill man inte ordna med en fullständig medicinsk fakultet så ska man inte få ansvar för så här viktiga saker. Det vill säga - när man tänkt långt in i framtiden har man inte tänkt tillräckligt stort.

Örebro har ambitioner och är villkoret för att bedriva läkarutbildning att man i framtiden ska ha en hel medicinsk fakultet så kan man nog i Örebro klara av det. Men för att få bygga en hel medicinsk fakultet kommer man säkert behöva uppfylla ett helt annat annat kriterium: att bedriva läkarutbildning. Smart va...

Att man inte tänkt tillräckligt stort och omfattande kan man säga om man sitter på de miljoner i statsbidrag som krävs för att man i Örebro skall våga och kunna tänka stort i framtiden. Högskoleverket skriver: Örebro universitet avser inte bygga upp en fullständig medicinsk fakultet som kan erbjuda studenterna en forskande miljö i basvetenskapliga och kliniska vetenskaper. Det betyder att man inte kan försäkra sig om att också nästa generation läkare, lärare och forskare får kompetens och förståelse för de medicinska grunderna. Högskoleverket har utifrån denna sammanfattande bedömning beslutat avslå ansökan om rätt att få utfärda läkarexamen.

Förbli vid din läst skomakarstad. Försök inte ta del av de resurser vi avsatt för de etablerade skolorna på de rätta platserna. Åt den som har skall varda givet, stod det visst någonstans.

Klarade Högskoleverket provet? Utan insyn i processen kan man ana att de inte bara kikat i facit - utan själva skrivet det. Och för att vara hela rikets Högskoleverk tänker de provinsiellt i storstaden! Man borde redan nu ha framsynthet att vilja utveckla allt bra som det nya interaktiva, kommunikativa och därtill mediarika samhället kan erbjuda.

Men man tror nog i vår opartiska (?) statsapparat att Örebro har trygghet ändå - skor och kex går inte av för hackor (även om man slutade arbeta med sådant i Örebro för sisådär en 50 år sedan). Och Högskoleverket kan med tröstetankar för tigerhjärtan erbjuda Örebro att bli praktikplats för alla de andra, för de riktiga och FINA utbildningarna.

Örebro jaha, jaha, utmärkt vård att praktisera i, men utbilda sig där? Gud (och Högskoleverket) förbjude...

Andra bloggar om: , , , ,