28 april 2008

Vi behöver nya och bättre ordspråk

Ordspråk speglar ofta en gammal värld. Fredrik Ström är ett exempel på ordspråkssamlare. En samlarvurm som vi borde återuppta! Och vi behöver nya ordspråk. Formuleringar som bättre svarar mot vår erfarenhet.

Möjligen kan den som lever i ett agrart samhälle, i stor kontakt och levande beröring med naturen, fortfarande känna igen sig i ordspråkens klassiska värld. En svala gör ingen sommar och Först till kvarn får först mala. Morgonstund har guld i mund, Som man sår får man skörda, Skåda inte en given häst i mun och Sovande bonde får drömmande dräng.

Ordspråkssidor kan man hitta några på nätet. En ordspråkssamling erbjuder flerspråkiga alternativ. Odspråk.se är en annan möjlig samling. Och hos Wikipedia hittar man en lista över svenska ordspråk.

Nu tänker jag att vi behöver modernisera ordspråken en aning för att de ska fungera i dagens samhälle och vill därför erbjuda några egna förslag. Men också utmana bloggare och bloggsurfare att lämna egna och moderna ordspråk. Kanske kan de slå an och bli bevingade ord? Här några meningar som antingen kan bli ordspråk eller enbart är aktuella påståenden om allt möjligt...

Ny film är gammal innan den har premiär.

En TV-serie följs snart av en annan.

En papperstidning håller längre på nätet eftersom man inte slår in potatiskal i den.

Den som cyklar sparar inte på egen energi.

Svenskt försvar är bäst i i Tchad.

En röst i val hörs knappast men en valröst når långt.

En meningsbyggnad rasar sällan.

I rusningstrafik går allt extra långsamt.

Och Ditt moderna ordspråk - hur ser det ut? Skriv och berätta...