29 april 2008

Dagens nya ordspråk

Makten sitter i en fjärrkontroll - utan den kan man inte öppna en bildörr eller välja kanal.