07 juni 2008

Ny moské i Örebro

Tal 6/6 vid invigningen av Örebro Moské

Frid vare med Er! Salam aleikum! I vår heliga skrift, i Bibeln, skriver aposteln Paulus: överträffa varandra i ömsesidig aktning! Muslimer kan med sin gästfrihet oftast överträffa våra kyrkor. Idag är vi här för att visa aktning. Om vi överträffar varandra i aktning har vi lagt en grund för samtal och dialog.

Svenska kyrkan i Örebro lyckönskar Er till den nya Moskén! Som närmaste släktingar i tron och som ett av bokens folk känner vi samhörighet med Er. Idag på ett särskilt sätt då Er fromhet och Er bön fått ett nytt hem. Vi vet vad en kyrka betyder för oss och förstår därför Er glädje idag. Denna bönens plats bidrar till att bönen till Gud inte tystnar. Och i vår värld så fylld av motsättningar, hat och skiljemurar kan tron och bönen öka förståelsen och föra oss närmare varandra.

Vi hör samman i vårt gemensamma ansvar för världen och medmänniskan. Det Gud har skapat skall vi vårda och skydda var och en för sig. Varje människa har en sådan uppgift. Men framöver när vi lär känna varandra alltmer, och den ömsesidiga respekten ökar, kommer allt fler av oss att tillsammans verka för människors värde och rättigheter. För att Guds skapelse inte skall förstöras och skövlas.