11 juni 2008

Yngst och piggast

Dagens 60-åringar är unga och alerta och får många i femtioårsåldern att framstå som äldre.