20 juni 2008

Tankarna försvann när hårddisken kraschade

Datorstrul i marssondernas tid. Visst verkar det otidsenligt. Apparater ska hålla för rymdfärder och fungera. Samtidigt kan man ju ha fått tag på ett trött måndagsexemplar. Men datorer ska brumma och gå, enligt min mening.

Nu har hårddisken kraschat. Krasch antyder en landning i full fart, en kollision under färd. Och så var det. Ena sekunden på nätet, nästa en stillsastående skärm med konstiga typsnitt.
Därför långa intervall mellan inläggen på denna sida. När datorns hårddisk kraschar eller kajkar ihop påverkar det tankens flykt. Tankarna har flytt och de som ändå finns där verkar inte lyfta. Det är som om det blivit svårare för hjärnan att arbeta. Tankarna kommer bäst numera när fingrarna dansar menuett via tangentbordet. Så vad gör man då? Knappar på tangenterna utan datorkraft eller försöker tänka utan elektronisk förlängning...

Min sammanfattning: eftersom datorn gått sönder blev han extremt fåordig. Japp.