14 oktober 2008

Försvara kyrkorummet!

I ett slag, efter rockvideon i kyrkorummet, blev det oändligt mycket svårare att försöka lära barn (och vuxna) att kyrkorummet är ett speciellt rum där vi möter trons värld och det heliga på ett särskilt sätt. Att lära ut hur tystnad och bön där har särskild hemortsrätt. Att föremålen inte bara är tomma symboler utan påtagliga uttryck för Guds närvaro och närhet.

Vad ska vi nu säga när någon använder altaret som bokhylla, avlastningsplats för kläder eller annat? Vi ska naturligtvis fortsätta att hävda altarets plats och ställning! Där människans värde stod fast genom Jesu offergärning och seger över synd och ondska! Signal och centrum i vår gudstjänst - och därför fredat.

Varje gång någon devalverar kyrkorummet och gör det till en allmänning där till och med hädelse och gudsuppror får ta över - så återverkar det på alla andra kyrkorum. Kyrkans rum måste försvaras som sakralt rum, platsen för församlingens möte med det heliga och med Gud!