02 november 2008

Helgon och själar.

Alla helgons dag och Alla själars dag riskerar att flyta samman i det allmänna medvetandet. Hela helgen blir till en minneshelg för våra döda släktingar och vänner. Ändå är Allhelgonadagen den uppsamlingsdag som tillkom när helgonkalendern blev så full att dagarna inte räckte till.

Helgon är föredömen som genom tro och sina liv inspirerat. Kyrkan som en de heligas gemenskap förknippas med helgonen enligt New Advent, ett katolskt uppslagsverk på nätet. Där kan man också hitta en redogörelse för helgonlegender, och för hur helgon kanoniseras i den Romersk katolska kyrkan.

Även helgonen har levt vanliga liv, med kriser och motgångar. Kanske är det därför de fäster så i mångas tanke. Och varför andra så frenetiskt vänder sig emot tanken på helgon. Helgondyrkan säger man kritiskt och avvisar ofta både deras exempel och den helgelse de vittnar om. Min tanke är att vi behöver goda föredömen, mer nu än någonsin!