17 december 2008

Husdjuren i Malmö: kackerlackor!

Att Hyresgästföreningen i Malmö inte begärt tvångsförvltning av lägenheter för kackerlackor snarare än människor är obegripligt. Dags att flytta fram positionerna. Kräv männsikors rätt att bo anständigt! Tvinga inte stora familjer att ofrivilligt behöva dela bostad med horder av insekter som kackerlackor. Lortsverige får bara inte återkomma!

Uppdrag Granskning ska ha allt beröm de kan få för detta reportage. Vakna kommun! Vakna miljöförvaltning!