18 december 2008

Hur blev det 18 december?

18 decemeber! Hur kan dagarna mellan augusti och december bara farit iväg? Dags att börja tänka på det Advent handlar om, en förberedelse inför julen. Ska det verkligen bli jul i år?

Mycket har hänt och blivit gjort, men har det bestående värde? Nog verkar det ibland som om arbetsuppgifter mera genomförs för att hålla tiden och flödet av nya frågor och uppgifter stången.

I vissa lägen lyckas jag ta initiativet. Då driver jag på så gott det går bland alla upptagna och inbokade människor och våra kalendrar dansar digitalt och analogt. Uthålligt står jag kvar i vattenfallet med händerna lyfta. Inte för att dyka uppåt, utan mer för att hejda det som faller ner i en ändlös, aldrig sinande flod av nya frågor, enkäter, möten, PM, underlag, direktiv, rapporter, texter, tidskrifter, sammanträden...

Och mitt i allt detta - ögonblick av ren glädje.