10 januari 2009

Kräv ett stopp för massakern i Gaza!

Kyrkornas världsråd och kyrkor och trossamfund kräver att krigshandlingarna och våldet ska upphöra. Man vill medverka till en förhandlingslösning som åstadkommer en rättvis och varaktig fred för Palestinier och Israeler. Internationell rätt och mänskliga rättigheter måste respekteras. Hela världen vädjar om eld upphör och kräver ett stopp för Israels blockad av Gaza. Massakern i Gaza måste få ett slut!

Situationen i Gaza ter sig så overklig i vårt fredliga hörn av världen. Bilderna av raserade hus, sönderskjutna skolor och döda barn. Bilderna som vi knappt orkar se. Bilderna gör oss upprörda och förtvivlade. Vi är bröder och systrar i samma mänskliga familj. När raketer och bomber ödelägger människors liv så angår det oss alla.

Oproportionerlig vedergällning och urskillningslöst dödande är vedervärdigt. Därför bör Israel sätt stopp för anfallen mot inspärrade och kringskurna människor. Men Hamas måste också avstå från raketattacker.

Barnen drabbas när Israel inte vill eller kan bygga en fredlig värld. Barnen drabbas när Palestinier inte heller förmår lösa konflikten. Barnen drabbas när egen särart blivit viktigare än samexistens och mänskliga rättigheter. Barnen drabbas när rättvisa och fred kommer långt ner på listan.

Den bibliska visionen är att freden ska komma, att vapnen skall slipas om till plogbillar, att människor ska leva i försoning och få njuta av livets goda. Det som sker i Gaza ökar fiendskapen och får hatet att växa.

Vi solidariserar oss med, och ber för, de drabbade, för dem som fått sin tillvaro sönderslagen och sina familjer sönderbombade. Fred är en medmänsklig plikt och ett gudomligt uppdrag. Fred slår rot när människor känner igen sig själva i andra, när kärlek och gemenskap blir viktigare än hat, när tillit får mer utrymme än fruktan. Fred blir det när hoppet segrar över förtvivlan. Det är vad vi ber för och hoppas på!

God of mercy and compassion,
Of grace and reconciliation,
Pour your power upon all your children in the Middle East.
Let hatred be turned into love, fear to trust,
Despair to hope, oppression to freedom,
Occupation to liberation,
That violent encounters may be replaced by loving embraces,
And peace and justice could be experienced by all. Amen.
Bön från Kyrkornas Världsråd: From Imagine Peace, a devotional resource from the WCC Decade to Overcome Violence, 2008