17 februari 2009

Frisk fast sjuk

Att vara frisk fast man är sjuk tycks drabba somliga med de nya regler som råder. En läkares sjukskrivning kan duga en tid, men som P1-morgon kan berätta om - plötsligt upphävs sjukskrivningen och oavsett svårt diskbrock eller dylikt blir det att söka jobb på arbetsförmedlingen. P1.Morgon avhandlar också hur Arbetsförmågan ska definieras, den som återställs på något magiskt vis utan kontakt med patienten!

Det undergräver ju förtroendet för läkarna och inte bara deras förmåga att sjukskriva. Överprövningsmöjligheterna för den sjuke måste tydligen bli bättre. Och de som upphäver sjukskrivningar borde tvingas att träffa dem vars sjukdom de per distans upphäver. Dags att göra nytt det som blev mindre bra.