05 maj 2009

Vem blir biskop i Köpenhamn?

Det är inte bara i Stockholm man väljer ny biskop. I Danmark skall en ny biskop utses i Köpenhamn. Den som vill veta hur ett biskopsval i Danska folkekirken går till kan bli upplyst i Kristeligt Dagblad. Denna tidning har under alla år uthålligt stått fast vid att texten och orden i en tidning är av största vikt. Man tror helt enkelt på ordet och ordets betydelse och makt.

Läser man danska hjälpligt så kan man få följande information:

Alle stemmeberettigede, det vil sige præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder, har så mulighed for at indstille en kandidat til bispeposten.For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere bag sig. Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og man kan ikke være stiller for sig selv. En kandidat skal være cand.theol fra et dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men ikke nødvendigvis være stemmeberettiget...

Stillingslisterne skal indsendes til administrationen i Københavns Stift. Ministeriet fastsætter også proceduren for at vælge en valgbestyrelse blandt provstiudvalgets medlemmer. Valgbestyrelsen har tre medlemmer, som varetager afholdelsen af valget. Typisk fremstiller og udsender valgbestyrelsen afstemningsmateriale til de stemmeberettigede og tæller stemmer op.

De stemmeberettigede har efter udskrivelsen af valget tre uger til at indsende deres stemme.En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmerne for at blive valgt. Hvis der kun er opstillet to kandidater, og de får lige mange stemmer, afgør kirkeministeren, hvem der skal være biskop.

Det finns sex kandidater:
Kaj Bollmann Generalsekretær for Kirkefondet

Anders Gadegaard Domprovst i København

Peter Skov-Jakobsen Sognepræst ved Holmens Kirke

Tine Lindhardt Generalsekretær for Bibelselskabet

Andreas Christensen Sognepræst ved Frihavns Kirke

Asser Skude Sognepræst i Kapernaum Kirke

Kristeligt Dagblad har helt enkelt bett kandidaterna att svara på vilka utmaningar som kyrkans ledarskap står inför.

Den 25 maj kl 12 ska alla röster vara inne. Hur det sedan går får man se då.

Svinslakten är förföljelse av koptiska kristna

De koptiska kristna i Egypten drabbas av det brådstörtade beslutet att slakta landets grisar. Muslimer vare sig äter eller föder upp grisar. Men de kristna som inte har sådana inskränkningar i sin mathållning arbetar med svinuppfödning. Och det är fattiga kristna vid sophögarna som främst gör det.

Beslutet att slakta grisarna har för en gång skull resulterat i demonstrationer och försök att blockera gatorna och hindra åtgärden. AFP berättar mer om saken. CNN och The telegraph har också rapporterat.

Myndigheterna har också medgett att beslutet fattats av andra anledningar än att förhindra influensan. I dagens Svenska Dagbladet berättas mera och man har dessutom infogat rörliga bilder från Egypten. Att åtgärden inte bara slår mot grisuppfödningen i slumområden utan enbart drabbar kopterna visar hur svårt det är för kristna att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i Egypten.

Tidningen Dagen skriver: - Grisarna slaktas bara för att de tillhör kopter och för att myndigheterna vill blidka en islamistisk och grisfientlig opinion, säger en kommentator till Sveriges radio.
Myndigheterna har nu utvidgat sin version av orsakerna och hänvisar till att de också vill rensa upp i den ohygieniska grisuppfödningen, särskilt i Kairo.FN:s världshälsoorganisation WHO uppger att det inte finns några belägg för att influensan faktiskt överförts till människan från grisar. Egyptens parlament röstade trots detta i tisdags för att alla landets grisar ska slaktas. Enligt hälsoministeriets talesman finns det mellan 300 000 och 350 000 grisar i Egypten. Det beräknas ta ett halvår att slakta alla.
Det finns knappast några kommentarer på de koptiska hemsidorna - vilket också är ett tecken på hur trängd denna urgamla kristna minoritet är. Se till exempel U.S Coptic Association, Coptic Church eller Påven Shenoudas III sida.

Religionsfriheten sitter inte bara trångt - den tillämpas inte i Egypten!