10 juni 2009

Att göra nytta någonstans

Som ett horoskop hör man sig själv lämna allmänna förutsägelser. Så var det för mig när jag skulle berätta vad jag gjorde häromdagen.

En händelse får oanade konsekvenser. Det tvingar till eftertanke. Uppdrag måste omprövas. Kalendern rensas. Ett beslut som förändrar situationen skall fattas.

Ändå har inget allvarligare hänt än att jag avgått från några lokala uppdrag: Varför? För att inte längre behöva plocka fram förstoringsglaset för att se vad jag skrivit i en av anteckningar svärtad kalender. För att veta vad nästa samtal eller möte faktiskt ska handla om. För att vara inläst och påläst. För att göra ett bra jobb.

Förberedelsetiden är återerövrad. Och lättnaden sprider sig över axlarna och ljusare tycks dagarna framöver. Skillnaden mellan att bli nyttjad, tagen i bruk, och att utnyttjas och förbrukas. Inte drivet av andra så mycket som av den egna ivern att göra nytta. Men nytta gör man inte överallt - utan någonstans.