09 oktober 2009

Kan de flyga?

Hela veckan har änglarna följt mig. Och då är det svårt att frigöra sig från de bilder man ser inpräntade på ögonlocken. Bokmärkesängeln som likt en humla förmodligen är en aerodynamisk gåta och sannolikt lyfter och flyger mot all förmodan. Med sådana fjärilsliknande vingar borde lyftkraften vara begränsad.


Kan småänglar bistå i kampen mot det onda?

Bär de ljungande svärd som kan brukas mot makterna i höjden?

Eller tänker de förstrött på annat?

Är det söta mest bild och yta, enbart till för att lugna och avväpna fienden, egentligen framträder sådana änglar i sin sanna gestalt först när omständigheterna påkallar deras insats?

Guds änglar är hans sändebud
av eld och vind och ande,
en himmelsk här av liv och ljus
som glimmar genom natten.
Vi känner dem som bönesvar.
Det är Guds änglars dag i dag
med eldsken över landet.
SvPs 483:1