26 november 2009

Nytt kyrkår

Domen gäller dem som lät bli. Frikända blir de som handlade. Omedvetet gjorde de det rättta. Lantbruksbilden av får och getter som ska skiljas åt blir bilden i Matteusevangeliet. Fåren, de trognas flock. Getterna de irrande individualisterna?

Snart är det nytt kyrkoår. Vi firar första advent med samma intåg i Jerusalem som förra året och året dessförinnan. Nu till skall fredens budbärare beredas plats som kung i människors hjärtan. Storstilat och högtravande. Men mycket nära våra mänskliga behov.

Och på Palmsöndagen är samma procession eller demonstrationståg på väg. Men nu till lidande och död. Samma dubbelhet som i våra liv. Triumf och nederlag, liv och död, framgång och motgång. Belysningen och sammanhanget ger händelsen olika innebörd. Vilket perspektiv är mitt? Lidandets vandring eller livets...