25 juli 2010

Rubrik för en predikan

Varje predikan bör få en egen rubrik. Dagens homilia kunde antingen betitlas Regn, flod och vind eller Något annat, något mer. Åhörarna fick välja själva.

Läser man de sista verserna på Begspredikan får man byggråd som renoverings-Ernst säkert skulle kunna kalla skönt ursprungliga. Men de finns för att skydda mot hoten som uppträder där i form av nederbörd, översvämning och storm.

De senaste 3 dagarna har givit syn för sägen. Och skyfallet har varit formidabelt. Skönt att det ljusnar vid horisonten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar