20 juli 2010

Orden som försvann

Orden som försvann, har någon hört dem användas på senare tid? Kom de ur bruk eftersom de inte längre uppfattades som giltiga och inte längre kan beskriva något som verkligen sker? Försvann de därför att vi vände dem ryggen? Tappade vi teologin som kunde tolka livet och göra orden greppbara? Blev de medvetet utrensade?

När hörde någon senast att man i Svenska kyrkan:

Kom till tro?

Blev frälst?

Blev kristen?

Omvänd?

Fann Jesus?

Fick ett nytt liv?

Blev född på nytt?