31 augusti 2010

Det rör på sig

HQ-bank är förstasidesstoff denna dag. Nu funderar alla över att banken ska upplösas, gå i likvidation. Värst är att många sparare verkar drabbas av bristande kompetens hos bankledningen.

Inte heller denna gång lyckades Svenska Kyrkan samla sig till en seriös prövning om en egen bank vore av godo. Bara de egna transaktionerna skulle förmodligen ge en sådan bank vind i seglen. Visst finns det avskräckande exempel när kyrkor haft bankrörelser, men förhållanden i Italien och Vatikanen är inte jämförbara.

Annat som fångar lyssnare och läsare är valrörelsen. Dagligen dyker nya intervjuer av ledande politiker upp. Ibland borde de begränsa sig. Göran Hägglunds gamla skämt om turkar återkommer tröttsamt och förlegat. Skämtlynnet kan kanske bryta bilden av honom som en prudentlig herre, men det är tveeggat. Bättre är att förlita sig på det egna budskapets styrka, på sådant som lyfter fram mänskliga rättigheter och värderingsfrågor.

Fotbollskonstnären Zlatan ventileras på de oftast alldeles för omfattande sportsidorna. Han rör på sig. Nu flyttas han som en spelpjäs till Italien. Euroregnet som följer av detta ska tydligen även falla över Malmö FF. Man gratulerar och undrar om inte hasn agent kunde låta transfersummorna gå via HQ-bank och så rädda banken? Men så går det ju inte till i den verkliga världen. Någon räddare i nöden finns sällan på plats.

Nej, nu är det dags att dra upp rullgardinen och se om världen är sig lik för övrigt, eller om allt är förändrat? Kvar är nog alla de sammanträden som väntar många av oss. Till bords!