12 september 2010

Välkomnande

Det finns ofta anledning att ha bemärkelsedagar. Även i en församling. Idag välkomnas två nya medarbetare: en diakon och en kantor. Och förra söndagen tog vi emot en präst och en volontär. Dessutom uppmärksammade vi då en av församlingens unga som skulle åka ut som Ung i den världsvida kyrkan!

Snart blir det avtackningar och ännu något välkomnande. Vitalt och omväxlande är en församlings liv!