28 oktober 2010

Här sitter jag

Här sitter jag. Utan målmedvetna och insiktsfulla tankar. Jag bara sitter här. I väntan på att den nya dagen och dess uppgifter ska ta mig i anspråk.

I tankarna finns alla som idag måste möta smärta och svåra bekymmer. För dem en bön om kraft och mod. På många håll ska svåra beslut fattas - de som får den uppgiften behöver vishet och inlevelseförmåga.

Glädjen önskar jag ska vara det grundackord som trots allt bär många. Som ska hjälpa även mig att ta emot och möta det som under denna dag ska ske.

Här där jag sitter finns ett Du som är någon helt annat än mitt jag. För denna stora närvaro är jag öppen, genom att den är blir och vågar också jag vara, vara mera...