21 november 2010

Stoppa dödandet av kristna i Irak!

Tal vid demonstration i Örebro, lördagen den 20 november, mot våldet som drabbar de kristna i Irak.

Ur Psaltaren 43:
Du är min Gud, min tillflykt.
Varför har du stött bort mig?
Varför måste jag gå sörjande,
plågad av fiender?
Sänd ditt ljus och din sanning!
Låt dem leda mig,
låt dem föra mig till ditt heliga berg
och till din boning,
så att jag får komma till Guds altare,
till Gud, min glädje och fröjd,

Idag är vi många som delar sorgen och vreden. Många av oss som hör till Svenska kyrkan och andra kristna samfund, politiska partier och folkrörelser. De kristna i Irak har nyligen drabbats hårt av attacker och mordiska hatbrott. Oskyldiga människor har mördats för sin tros skull.
Men detta är inget nytt! Vi minns hur man år 2004 dödade 11 människor och skadade ett 50-tal i Bagdad och Mosul när de firade sin gudstjänst.

Och det har hänt på olika platser i olika tider. Det skedde i USA, under afroamerikanernas kamp för sina mänskliga rättigheter, då attackerades och brändes kyrkor. Då för att hindra de svartas mänskliga rättigheter. På många håll har man gått till angrepp utifrån politiskt och religiöst maktbegär. Vi minns att i Nigeria har kyrkor bränts ner och många har dödats. Vi glömmer inte alla attacker mot koptiska kristna i Egypten. I Indien har samma sak skett. År 2008 dödades där minst 20 människor i delstaten Orissa. Och i Indonesien mellan åren 1969-1998 attackerades kyrkor och kristna 460 gånger.

Idag protesterar vi mot den senaste tidens mordiska övergrepp i Irak, t ex angreppet på S:t Marias katedral i Bagdad då barn, kvinnor och präster angreps. Över 50 människor dödades! Avskyvärt! Förfärligt!

Den extrema islamismen drar sig inte för att på många håll angripa fromma människor som utövar sin tro och firar sin gudstjänst, människor som inget hellre vill än att leva i fredligt samförstånd. Man sätter sig över Islams och profeten Mohammeds respekt för bokens folk. I Irak vill den militanta islamismen driva bort, driva ut, den kristna minoriteten. Det är naken terrorism i syfte att åstadkomma religiös och etnisk rensning.

Världens regeringar och inflytelserika makthavare! Sluta blunda, sluta tiga! Börja lyssna, tala högt och se till att skydda de kristna i Irak! Försvara deras rätt till liv, frihet och trygghet. Vi kräver att Sveriges regering, FN, EU, Europarådet och Mellanösterns alla makthavare med all kraft hävdar de mänskliga rättigheterna där de överträds och föraktas. Just nu är det en fråga om liv och död för förföljda kristna i Irak, en fråga om deras rätt till sin tro, sitt land, sitt ursprung.

Stoppa dödandet av kristna i Irak!