02 februari 2012

Hur kunde det gå så?

Kyrkan har anpassat sig till ett tillstånd där staten tillhandahåller det som en gång var ett av kyrkans förnämsta samhällsinsatser: utbildning som t ex på universitet, sjukvård och sjukhus,domsorg och äldrevård. I dag erbjuder Svenska kyrkan nästan ingenting på detta vida fält. Men reser man ner i Europa är kyrkorna en av de största leverantörerna av välfärdstjänster!

I Sverige är denna insats så gott som utplånad och övertagen av det "allmänna". Som i dag har stora svårigheter att leverera i den oerhörda omfattning medborgarna behöver och kräver! Hur kunde det gå så? Illa!