21 februari 2012

Vad är det som adlar?

Från det ena till det andra. Ska den väntade tronarvingen bli hertig eller hertiginna? Ja, så blir det säkert. Frågan är över vad? Nerike kan ju behöva lite ytterligare glans. Och blir det inte så kan säkert Gotland ligga bra till. Oscar Bernadotte var hertig av och över semesterparadiset där befolkningen lever under ovanligt knappa omständigheter, med hög arbetslöshet och låga löner för de som arbetar. Så länge monarkin består, ska den naturligvis tjäna något till. Varför inte skaffa sig en förkämpe av kunglig ätt? Hellre det, än ingenting alls.

I slutänden är det inte titlarna som adlar. Det gör godhet och hjärtats värme!