29 februari 2012

Bevara eller klippa och klistra...

Gudstjänstens inre rum kräver att dess yttre ram ligger fast. Hur myucket människor än vill ge sitt bidrag, sätta sina spår, finns det något som är viktigare. Att bevara det vi ärvt. Bakom och under generatiuoners invanda ord finns hemligheten gömd. Mysteriet hålls vid liv. Förvandlas gudstjänsten till en klippa och klistra-aktivitet leder det bort från koncentration och djup.

Vill man hellre omskapa alltihop får man väl göra det. Men till vad nytta? Där åker barnet ut med badvattnet...