19 juni 2012

Överflödiga kyrkoherdar!

Längst ner på sidan meddelas resultatet av stiftsstyrelsens i Strängnäs sammanträde. Beslut är fattat och ska nu gå ut på remiss.

Nummer fem i ordningsföljden. Det är min plats i den ovanligt korta raden av kyrkoherdar i Olaus Petri församling i Örebro. Men så upprättades församlingen först på 20-talet, efter att ha varit ett disktrikt i Örebro församling. Idag är Olaus Petri församling stadens största och uppgiften som kyrkoherde är omfattande och fyller arbetsdagarna.

Just idag avgör stiftsstyrelsen i Strängnäs om uppgiften som kyrkoherde i Olaus Petri, som funnits i ungefär 90 år, numera ska ses som överflödig (och meningslös?). Det samma gäller uppgiften som herde i Längbro församling som har anor åtminstone från 1300-talet. Även Almby har sina rötter i medeltiden. Om stiftets styrelse beslutar att det ska bli ett jättepastorat av Örebro kyrkliga samfällighet, då avskaffas sex kyrkoherdetjänster i församlingarna och ersätts med en! Bestämmer sig stiftsstyrelsen för ett storpastorat blir även kyrkoråden förklarade överflödiga och kommer att ersättas av ett enda! Därför hoppas jag att man idag fattar ett klokt och välavvägt beslut.

Längbro, Almby och Olaus Petri församlingar har något över hälften av samfällighetens kyrkotillhöriga inom sina geografiska områden. Dessa församlingar har genom sina kyrkoråd begärt att få lämna samfälligheten och därmed själva få avgöra sin egen pastorala framtid. I skrivelser till stiftet har de begärt att få bli självständiga och få behålla sin kyrkoherde och sitt kyrkoråd! Hur ska det gå?

Här nedan en lista (siffrorna är hämtade från Svenska kyrkans matrikel 2012, Verbum) över de församlingar i stiftet som för närvarande är självständiga - och tydligen än så länge anses klara det i enlighet med Kyrkoordningens bestämmelser. I listan har jag infogat de tre föramlingar som nu önskar blir självständiga. Idag avgörs om de anses klara av en sådan självständighet.... Lägg märke till att sex församlingar på listan har under 2000 tillhöriga. Och tio har under 3000 tillhöriga. Våra tre Örebroförsamlingar har gemensamt fler kyrkotillhöriga än vad dessa 16 församlingar har tillsammans!


FÖRSAMLING                         Innevånare   Kyrkotillhöriga
Strängnäs domkyrkoförsamling    17035         11817
Mariefred                                     5315          3990
Vårfruberga-Härad                       2388          1734
Stallarholmen                                3481          2652
Åker-Länna                                  4468          3263
Daga                                            3462          2627
Frustuna                                       6883          4975
Björkvik ´                                     1383          1115
Flen, Helgesta-Hyltinge                 8261          5248
Dunker-Lilla Malma                      3192          2513
Mellösa                                         2815          2094
Bettna                                           1795          1411
Kiladalen                                       5388          3995
Oxelösund                                   11250          7474
Stigtomta-Vrena                            4074          3159
Tunaberg                                       1871          1330
Rönö                                             2136          1592
Tystbergabygden                           2246          1650
Enhörna                                         3042          2408
Hölö-Mörkö                                  3476          2517
Trosa                                           11493          8638
Grödinge                                        5787          4140
Nynäshamn                                  13670          9269
Kafjärden                                       5011          3833
Stenkvista-Ärla                               3467         2666
Almby                                          19604        12012
Längbro                                       17590          9926
Örebro Olaus Petri                     21216        14801
Askersund                                        4765         3991
Hallsberg                                          7980         5766
Hammar                                           2608         2080
Sköllersta                                         4505         3516
Knista                                              5741         4505
Viby                                                 2763        2223
Axberg                                           10604        7952
Glanshammar                                   3453         2759
Tysslinge                                          5243         3854

Med sex röster mot fem röstade Strängnäs stiftsstyrelse 2012-06-19 för att församlingarna inom Örebro kyrkliga samfällighet ska bli ett storpastorat.