19 september 2012

Den vägledande församlingsteologin överges!

Ur Olaus Petri församlings remissvar på Stiftsstyrelsens i Strängnäs förslag att inrätta ett storpastorat i Örebro:

En huvudinvändning mot det nya storpastoratet är att pastoratet i framtiden ska utse vilka som företräder och leder församlingen. Därmed omyndigförklaras församlingen och man bryter mot principen att församlingarna är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Detta eftersom pastoratet övertar den legitimitet som församlingarna tidigare haft. Församlingarna blir en spegelbild av pastoratet istället för att pastoratet utgörs och formas av församlingarna.


Det eventuella inflytande församlingarna i framtiden får över sitt eget liv görs nu beroende av tillfälliga ordningar, delegationer, som alltid kan återkallas. Särskilt i tider då man har olika meningar om vägen framåt är församlingarna helt i händerna på pastoratsnivån. Dessutom blir församlingens möjlighet att på eget ansvar forma sitt pastorala arbete kringskuren, alla församlingens företrädare är ju utsedda och därmed beroende av pastoratet. Denna centralisering som överför församlingens rättigheter till pastoratet bryter med den församlingsteologi som varit vägledande inom Svenska kyrkan.