24 september 2012

Församlingarna omdefinieras

Idag på Brännpunkt i Svenska dagbladet publiceras en debattartikel om de omvälvande förändringar kyrkomötet utan någon större debatt eller uppmärksamhet är på väg att besluta om. Förhoppningsvis skall frågan nu uppmärksammas något mer. Därtill kanske församlingar ute i landet vaknar upp inför den framtid där de mera blir skal och redskap för andra än församlingar med eget styre.

Här ett utdrag ur artikeln som är undertecknad av mig (Lars B Stenström), Kjell Kallenberg, Annika Borg och Yngve Kalin:

Svenska kyrkan är på väg att stöpas om. Det blir dramatiska omvälvningar och de sker utan att medierna verkar ha lagt märke till det. Kyrkomötet är på väg att avskaffa samfälligheterna, den ekonomiska samverkan som församlingar i många städer använt sig av. Samfälligheterna ska omvandlas till pastorat, en stor administrativ enhet. Det låter inte så märkvärdigt, men följderna för berörda församlingar är omvälvande, då de blir av med sitt självstyre.
En församling ska fira söndagliga (eller veckovisa) gudstjänster och ska ha ett invigt kyrkorum. I församlingen ska människor ta ansvar för arbetet och ha förtroendeuppdrag. Dessutom ska det finnas ett kyrkoråd och en kyrkoherde och en församlingsinstruktion. Lyfter man dessa församlingens kännetecken till en högre nivå, där man koncentrerar makten, blir det till slut så att församlingen upphör. Endast genom att omdefiniera vad en församling är blir det möjligt att hävda dess fortbestånd i de nya pastoraten.
För att få ihop den nya modellen avskaffar man församlingarnas kyrkoherdar och kyrkoråd. I stället får pastoratet en kyrkoherde, ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige. I Örebro innebär det till exempel att sju kyrkoherdar blir en, åtta kyrkoråd blir ett. Att rollerna därmed förändras är självklart. Den kommande kyrkoherden blir direktör och administratör och kontaktytorna mot församlingsborna minskar påtagligt....

Förändringarna ställer också frågan om hur demokratin i kyrkan kommer se ut i framtiden. I dag är församlingarna valkretsar, vilket betyder att varje församling har garanterade platser i fullmäktige och att kyrkorådet består av församlingsbor. I framtiden, när pastoratet blir valkrets, kan vissa församlingar hamna helt utanför beslutsapparaten.
Dessutom får församlingarna inte längre välja sina företrädare. Ett mindre församlingsråd kommer att utses ovan ifrån av pastoratet. Till församlingsrådet kan fullmäktige välja vem de vill från hela pastoratet. För att göra förändringarna mera lockande sägs att man kan delegera ner befogenheter. I klartext: Församlingarna får alltså låna några av de befogenheter de själva tidigare hade....
I en kyrka ska de lokala besluten ligga på lägsta möjliga nivå, det vill säga i församlingen. Där får människor möjlighet att växa med uppgiften genom att ta ansvar i det allmänna prästadömet, i kyrkans gudstjänst och liv, både som skapande subjekt och förvaltare. Därför menar vi att kyrkomötet bör avvisa, eller åtminstone grundligt omarbeta, förslagen från utredningen med det missvisande namnet Närhet och samverkan.