03 oktober 2012

Ett folkligt uppror för församlingarna

I torsdags publicerades kyrkostyrelsens svar på den debattartikel jag, Kjell Kallenberg, Annika Borg och Yngve Kalin skrivit. Styrelsen försvarar sitt förslag till ny organisation och underlåter att bemöta kritiken mot den omvälvning som är på väg. I november ska kyrkomötet besluta.

Här ett utdrag ur vårt svar på kyrkostyrelsens inlägg:
I Ordets kyrka är ords betydelser och valörer viktiga. Man får inte handskas hur som helst med begrepp och språk. En zebra kan rimligen inte kallas för giraff bara för att det finns en viss överensstämmelse dem emellan, bägge är de däggdjur och har fyra ben. Det är oerhört allvarligt att ordet församling lättvindigt är på väg att klistras på de skal som blir kvar när ansvar, makt och inflytande lyfts bort!


Förslaget passar en partipolitiskt styrd kyrka som hand i handske. En enskild kyrkomedlem kan med nuvarande system endast utöva sitt demokratiska inflytande genom partier eller så kallade nomineringsgrupper. Det är inte församlingarnas ombud som samlas till kyrkomöte, det är socialdemokrater, centerpartister, folkpartister, sverigedemokrater och några kyrkliga partier som beslutar.

Vi ser med oro på hur makten i kyrkan centraliseras, lokaldemokratin sätts på undantag och de politiska partierna formar en kyrklig struktur för att behålla kontrollen över Svenska kyrkan. Kyrkomötesbeslutet i november riskerar att för lång tid att stänga möjligheten att finna en förenklad organisation som tar sin utgångspunkt i församlingarna, i kyrkans uppdrag och enskilda kyrkomedlemmars engagemang på lokalplanet.

Ett folkligt uppror är nog det enda som kan hejda denna utveckling. Alla som vill att en församling själv ska kunna bestämma över och forma sin verksamhet samt ha rätt att utse sina egna företrädare, kyrkoråd och kyrkoherde, bör på alla tänkbara sätt låta kyrkostyrelsen och kyrkomötet få veta det.