18 oktober 2012

Stiftet indelar sig i församlingar!

Kyrkomötets reglering om hur man lämnar och/eller upplöser en samfällighet har ett år och några månader kvar i kyrkoordningen. Det skulle se mycket egendomligt ut om några av dem som har att besluta bara skulle avvisa de församlingar som på olika håll begärt att få lämna samfälligheterna innan de automatiskt övergår till storpastorat. Reglerna tillkom för att förhindra inlåsningseffekter så att församlingar som en gång anslutit sig inte för evärdliga tider skulle sitta fast ett samarbete som inte längre fyller de behov församlingen har.

Intrycket hittills är att det finns grupperingar i stiftsstyrelser som av politiska skäl gör allt för att förhindra att dessa kyrkoordningsregler tillämpas och följs. Man vill av någon anledning att "alla ska med" in i storpsatoraten.

Väl inne i pastoraten lär de gamla församlingarna sitta fast! Till dags dato finns inte några tankar på att det ens skulle vara möjligt för en församling att lämna ett storpastorat. Att det blir så förklaras nog av att församlingarna som infogats i storpastoraten ju inte heller har egna befogenheter eller av församlingen utnämnda företrädare. Det blir enligt modellen omöjligt och otänkbart att den församlingsledning som valts och tillsatts av storpastoratets kyrkofullmäktige skulle vända sig mot och bita handen som föder den.

Det krävs moralisk resning av kyrkomötet för att förhindra denna oflexibla lösning. Att gjuta fast de gamla församlingarna med betong i den nya organisationen och överlämna församlingens befogenheter till storpastoratets beslutsfattare är en omyndigförklaring. Att detta så envetet förnekas bekräftar mera än undanröjer dessa invändningar. Åtminstone borde man besluta om en ordning så att det finns reglerat i kyrkoordningen hur en enskild församling ska gå till väga för att kunna lämna pastoratet. Kanske genom en medlemsomröstning? Efter en sådan vore en begäran till stiftet den rimliga lösningen? Det är ju än så länge stiftet som indelas i församlingar!

Kyrkomötet har än så länge möjligheter att åtgärda denna brist. Och i stiftsstyrelserna finns ännu möjlighet att så som det ursprungligen var tänkt att tillämpa kyrkoordningens regler om församlingars rätt att lämna en samfällighet.