30 oktober 2012

Stiftsstyrelsen kör över Örebro!

Det okänsligaste beslutet inom hela Svenska kyrkan på mycket länge är ett faktum - stiftsstyrelsen i Strängnäs med begränsad kunskap om Örebros kyrkliga liv, alltså på mycket långt avstånd från den lokala situationen, har beslutat att av politiska skäl köra över den lokala majoriteten i Örebro! Makten har talat!

Så här skriver man i sitt pressmeddelande:

Strängnäs stiftsstyrelse har vid sitt sammanträde idag beslutat att församlingarna i Örebro från den 1 januari 2014 ska utgöra ett enda pastorat, istället för sju pastorat som det är idag. Beslutet grundas bland annat på uppfattningen att det blir den bästa lösningen för att undvika en obalans mellan församlingarna vad gäller ekonomiska och pastorala förutsättningar.

Bakgrunden till beslutet är att Kyrkomötet i november väntas fatta beslut om förenklad organisation för Svenska kyrkans församlingar. Det innebär bland annat att Örebro kyrkliga samfällighet inte kan finnas kvar i sin nuvarande form. Formen för det ekonomiska, administrativa och pastorala samarbete som församlingarna under 60 år byggt upp måste ersättas av något annat.

- Ett gemensamt pastorat ger förutsättningar för samtliga församlingar att både att behålla befintlig verksamhet och att utveckla den. Det som i förstone kan verka som enbart ekonomiska och organisatoriska hänsyn påverkar med andra ord i förlängningen den pastorala verkligheten, säger Hans-Erik Nordin, biskop i Strängnäs stift och stiftsstyrelsens ordförande.

Strängnäs stiftsstyrelse grundligt har utrett frågan och förslaget att församlingarna ska gå samman till ett pastorat har också varit ute på remiss. Mellan församlingarna finns det stora åsiktsskillnader om den framtida strukturen.

- Stiftstyrelsen ser det som mycket angeläget att församlingarna i framtiden tillsammans kan hantera dessa åsiktsskillnader på ett klokt och varsamt sätt, säger Hans-Erik Nordin.

Fem ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Ny kyrklig organisation i Örebro

Denna dag fattar Strängnäs stiftsstyrelse sitt beslut om framtida indelning i Örebro. Ett remissförslag har varit ute hos dem som kyrkoordningen räknar upp som remissinstanser.

Förslaget man ska besluta om är att Örebro ska bli ett storpastorat. Så tyckte nämligen stiftsstyrelsen tidigare. Tre församlingar, Almby, Längbro och Olaus Petri, har anhållit om att få lämna samfälligheten innan storpastoratet blir verklighet. Till dessa församlingar har senast samfällda kyrkofullmäktige i Örebro sällat sig egnom sitt ställningstagfande för självständiga församlingar. Idag blir det klart om man tagit hänsyn till denna lokala majorietet - eller om man beslutar emot den. Hur det kommer att gå? Vem vet...