02 december 2012

Vykort 2 - stillsam ADVENTSKALENDER

Den första söndagen i advent är landets stora kyrkogångsdag. Traditionen att då besöka och delta i högmässan håller i sig. Igenkänningen brukar vara stor. De flesta psalmerna är bekanta. Att få stämma in i den sedvanliga Hosiannasången brukar kännas både högtidligt och stort.

Men skulle församlingen anpassa sin gudstjänst för att bättre passa de som då kommer - så vore nog även denna tradition snart till ända. Det är just genom sin egenart, församlingens möte med sin Herre när han tågar in i Jerusalem, i kyrkan synliggjort genom processionen och i gudstjänstdeltagarnas hjärtan, som den drar människor till sig. Kyrkan ska naturligtvis inte ängsligt göra om sin gudstjänst för att locka och dra. Söndagens gudstjänst är. Står på sina egna ben. Buren fram genom sekler är församlingens huvudgudsthänst först och främst kyrkans möte med sin Herre. Inte ett evenemang för marknadsföring.

På kortet ovan, mer än 100 år gammalt, är kyrkvägen duktigt upptrampad. Så man får förmoda att här kommer några eftersläntrare. På väg till sockenkyrkan. Riktigt hur denna kyrka är byggd förstår man inte. Bakom trädstammen skymtar ytterligare ett långhus. Det förstår man av de höga kyrkfönstren som även där kan anas. För inte kan det väl vara församlingshemmet? Eller prästgården?

Kyrkogången på julkorten brukar mest syfta på julottan. Det ser man på facklor och tjärbloss, hästar och slädar som far fram i tidig morgon, på gryningsljuset, på människorna som strömmar till, på psalmnumren på psalmtavlan som visar att det är ottepsalmerna som ska sjungas. Under senare år har midnattsmässan blivit den stora gudstjänsten och allt färre går upp till julottan. Samtidigt har julkorten allt mer förlorat och tappat bort de kristna och religiösa motiven. Så vill man hitta kyrkogångarkort får man leta. Eller krubbilder.

Men för dagen gläds vi med de många som över hela landet vandrar till sina kyrkor. Där ska Bereden väg för Herren sjungas så det dånar, Hosiannropen ska skalla som i Jerusalem en gång och evangeliet ska klart och rent förkunnas! Så: kom med oss och fira advent!