11 juni 2013

Blir det verkligen kyrkoval 2013-09-15?


I september är det kyrkoval. Trots att vi befinner oss i juni månad har någon verklig valrörelse inte märkts av. Det är kav lugnt. Trots att klyftorna inom Svenska kyrkan är synnerligen påtagliga och märkbara. Man undrar om det verkligen ska bli ett kyrkoval i september - 2013-09-15?

De politiska partierna, åtminstone det största av dem alla, ska visst mest jobba under radarn. Avses då en så låg nivå att ingen tar det hela på allvar? Eller kommer att märka av det som sker? Eller är det så man arbetar när man använder sig av partiets alla sekulära och interna kanaler, osynliga för omvärlden? Oavsett parti kommer man nog att vända sig mest till dem som är minst aktiva!

Här några förslag till ämnen att lyfta i den kommande valrörelsen. Den som lär ska äga rum. Det blir väl tre veckor där ingen debatt hinner äga rum.

Församlingars rätt att styra sig själva – om beslut på lägsta möjliga nivå, närmast dem som berörs (subsidiaritet) i Svenska kyrkan.

Vikten av alla medlemmars aktiva engagemang i kyrkans gudstjänst och liv.

Personval på församlingsnivå och indirekta val till övriga kyrkliga nivåer – som självklart ska bygga på det egna engagemanget i en församling.

Partipolitikens uttåg ur Svenska kyrkan - en kyrka ska inte styras av sekulära partiprogram eller organisationer.

Kyrkans tro och bekännelse framhävs så att Kristi kyrka blir uppbyggd och den kristna gemenskapen växer.

Eftersom Svenska kyrkan faktiskt numera är ett trossamfund bland andra säger vi från och med 2017 nej till dubbelt medlemskap, men ja till ekumenik! Människor från olika kyrkor och samfund borde självklart efter behörighetsprövning kunna få anställning i varandras kyrkor.

2 kommentarer:

 1. Nej, jag tycker inte vi från vårt håll ska säga nej till dubbelt medlemsskap. Inte uppmuntra det heller kanske, men absolut inte säga nej. Varför?

  Jo, därför att i det dubbla medlemsskapet ligger ett minne av den tid då vi var ett. Om vi inte glömmer den tiden så kanske den kommer tillbaka.

  Dessutom tycker jag man kan tänka att svenska kyrkan, trots allt, pga sin storlek och sin "heltäckande" roll, och sin historiska förankring i samhället fortfarande fyller en roll som varande det yttersta kristna paraplyet över hela landet. Jag har inget emot om frikyrkliga vill stödja det. Nu ska vi inte själva söka de frikyrkliges penningar, och vi behöver det knappast heller för så gigantiska summor rör det sig inte om.

  Nej, mer en ekumenisk samhörighetskänsla.

  Att svenska kyrkan är ett samfund "bland" andra kan vara rätt, men tyvärr tolkas det uttrycket ofta "som alla andra" - och det är nog att inte se betydelsen av att vara en historisk kyrka.

  Övriga punkter för din valrörelse har jag inget emot.

  SvaraRadera
 2. PS. Här i Norrbotten har det börjat röra sig i kyrkovalrörelsen. På debattsidan i NSD har under senaste månaderna pågått en ordentlig debatt med representanter för flera olika grupper (bla undertecknad).

  SvaraRadera