29 januari 2013

Jairi dotter


Efterapare till Gustave Doré? Många har sällat sig till raden av konstnärer och illustratörer som velat levandegöra bibelns berättelser. Här är ännu en bild ur den lilla samling som jag råkar ha hemma. Inte alldeles oävet komponerat.

Särskilt stiliga är de eleganta vecken på klädesplaggen. De är emellertid så många att effekten blir en onödig koncentration på textilierna, på draperierna och klädedräkterna och deras fall. Effektsökeri skulle vi nog kalla denna mångfald om de skulle återfinnas i modern bildkonst. Samtidigt finns det en oemotståndlig laddning och spänning i bilden mellan Jesus och den unga uppväckta kvinnan. Lägg därtill de spända ansiktsuttrycken hos de olika personerna i sällskapet. Koncentration och allvarlig förväntan är vad jag ser. Samt en oförmåga att helt ta in och förstå vad som sker.

Skulle någon känna igen bilden ,konstnären etc är jag fortsatt nyfiken...

Jag hade knappt publicerat detta blogginlägg förrän jag fann just denna bild på en annan webb-sida. Där uppgavs att konstnären hette Schnorr von Carolsfeld! Mycket riktigt. Snart hade jag grävt fram en bok ur mina egna hyllor: Den heliga skrift i 64 färgbilder efter Schnorr von Caroldsfeld med tetxer av Samuel Spörri. Boken var översatt till svenska av C.G. Hjelm och utgiven av Solförlaget i Örebro! Small world. Men kvar är mina frågor om planschernas tillkomst och användning.