22 mars 2013

Befrielse vid sopstationen

Det är ingen ände på det myckna bokskrivandet. Varje år utkommer till och med en bok som redogör för årets produktion av matlitteratur! Guide till Årets Svenska Måltidslitteratur! Utgivare är Måltidsakademin. Konstaterandet om bokskrivandet är visserligen gammalt. Men lika fullt aktuellt och relevant idag. Mer än så. Det produceras en ofattbar mängd nya böcker. Hur det ska sluta kan man fundera på. Om de flesta böckers andrahandsvärde minskat kraftigt, bortsett från några speciellt samlarvärda utgåvor, så kortas också en boks bäst-före datum avsevärt. Därtill urholkar nätet bokbeståndet i många hem.


Själva har jag slängt. Vilket är svårt att tro. Bokhyllorna kved faktiskt när de tömdes på sitt innehåll. Av lättnad och befrielse hoppas jag. Nu är lagerhyllorna monterade i en ny lägenhet. Överfyllda med volymer, stora och små. Ändå har vi matat loppisar och tidningsinsamlingar (bara band med mjuka pärmar) med många boklådor. De hårdpärmade banden har även reducerats till antal (sådana slängs i containrar med benämning osorterbart)! Travar av genomtänkta boksidor blir antingen pappersmassa eller sorgligare ändå: ingenting alls. Byggstenar i vårt sopberg.

Någon annan flitig sopstationsmänniska talade denna dag varmt om besök på sorteringsanläggningarna. Vilken befrielse och lättnad när man slängt sina bördor. Smått religiöst. Vilket redan Per Söderberg i en av sina filmer gestaltade med Jesus som sopgubbe (det hette så då). Minns jag rätt spelades rollen av en professionell skådespelare…

Läsa kan man göra i kortare format. Bloggarnas egen sfär flammar ibland upp när nya stjärnskott glimmar till. Ta chansen att besöka Fastebloggen där prästerna Annika Hansson och Björn Helgesson skrivit under hela fastan. De har sällskap av ett antal kommentatorer – vilket gör bloggen till dynamisk och varierad. Enstaka gånger blir det som ett eftertänksamt pingpong.