30 mars 2013

Räcker det med enbart Nikolai?

Kyrkonämndens ordförande i Örebro kyrkliga samfällighet uttalar sig i dagens Nerikes Allehanda om framtiden i Örebro. Han är den person man redan nu förmodar ska leda det nya storpastoratet. Hur tänks det kring framtiden för församlingarna och kyrkorna inne i staden?

Han uttalar sig bland annat på följande vis:

– Det kanske inte är landsbygden som ska ta alla stora förändringar. Är det rimligt att ha två citykyrkor? Räcker det med enbart Nikolai? Men om jag ställer en sådan helt hypotetisk fråga riskerar jag att få hela Olaus Petri församling på mig, säger Timmy Leijen.

Efter beslutet om storpastoratet, som Olaus Petri församling verkligen försökte slippa, blir en sådan replik särskilt laddad. Den antyder ju att Olaus Petri församling och kyrka är försumbar – stadens största församling med en blomstrande musikverksamhet och ett synnerligen levande gudstjänstliv skulle alltså ”hypotetiskt” kunna raderas ut?!

Freudiansk felsägning? Halkade tungan? Eller har någon/några redan börjar fundera i sådana banor? Varför annars alls dra upp saken?