29 juni 2013

Biskop verksam i Vatikanen arresterad

Moral och etik får större plats i Vatikanen. Det är den tydliga signal den nye påven Franciskus ånyo sänt. Denna gång genom att tillåta att den italienska polisen arresterat Monsignore Nunzio Scarano verksam vid Vatikanens bank och misstänkt för bedrägeri och pengatvätt. Här kanske man kan tala om en ny moral i positiva ordalag. Lag och rätt tycks på väg att återupprättas.

Om den upprensning som börjat i Vatikanens skummare sammanhang kan man läsa en intressant kommentar på tidskriften Signums hemsida där Ulf  Jonsson regelbundet och synnerligen läsvärt kommenterar kyrka och värld.

Mer om det som skett i Rom berättar världens medier, t ex Deutsche Welle (på engelska).