06 augusti 2013

Myten om de höga trösklarna

Gudstjänst kan man hålla/fira nästan var som helst. Församlingen är inte fjättrad vid sina gudliga hus och deras inventarier. Det fanns dock en anledning till att människor byggde kapell, kyrkor och katedraler. Och att de invigdes och avskiljdes för sitt speciella ändamål. Anledningen var att dessa hus skulle utgöra ett hem för Guds församling och att vara en plats för församlingens möte med den uppståndne Herren Jesus Kristus. Men det betydde inte att bön, lovsång och mässa spärrades in bakom tjocka murar. Inte heller innebar det att höga trösklar installerades.

Talet om trösklarna som sägs hindra människors kyrkogång och gudstjänstfirande är en omhuldad myt. En skröna om otillgänglighet och obegripligt språk och märkliga riter. Många har slutit denna tröskelhöjd till sitt hjärta för att förklara vikande deltagande. Det är naturligtvis inte svårare att ta steget in i en kyrka än att kliva genom dörren till en biograf, en restaurang, en körskola, en handbollshall eller ett bibliotek. Att man tycker det är besvärligt och svårt att lära sig nya saker, att omfatta den värld som samtidigt öppnar sig när man träder in, är något annat.

De kyrkor jag bevistar har någon enstaka gång en hög fysisk tröskel att stiga över. Den andra, den symboliska tröskeln, tillhör inte kyrkan. Den kommer människor, som redan bestämt sig för hur svårt och obegripligt det hela är, själva släpande på. Även kyrkfolk har ibland fått för sig att trösklarna är så besvärliga att de tycks föredra nedskalade och förkortade gudstjänster. Att möta Gud borde klaras av i rekordfart och via de genvägar man kan lyckas finna. Så vitt jag vet har det aldrig fått människor att i nya skaror söka sig till gudstjänst, kyrka och församling.

Nästa gång någon börjar tala om kyrkans höga trösklar - ifrågasätt! Be om en detaljerad tröskelbeskrivning! Om de talar om obegriplighet så kräv exempel. Säger de att människor inte är välkomna så fråga varför församlingen ringer i klockor, annonserar, har gudstjänstvärdar och -ordningar och sänder ut församlingsblad.