02 september 2013

Tack och åter tack.

Några tacksamhetens ord efter många års tjänst...-

Om festen än Mig haver prisat
förutan Er vore jag snart
helt vilsen. Som livet oss visat
gemensamt vi kan skåda klart.
Må allt gott som skett bliva prisat:
Er insats är stor! Underbart!

Jag önskar så innerligt Tacka!
För vänskap, gemenskap, för allt!
Ty åren som gått minns vi, ack, ja!
I hjärtat mitt gömmer jag allt!
Min darrande läpp, ord som hackar
får tala när rösten gör halt!

Jag ärones ord högt hört skalla
- de landar hos dig och hos dig...
Församlingen byggs utav alla
och äran är Guds i all tid!
Barmhärtigt och nådigt han kallar
ett vandrande folk hem till sig