07 december 2013

Kort Adventskalender 8

Scener ur folket liv var vanligt på de gamla vykorten, om än ofta ganska tillrättalagda. Det kunde föreställa dans kring midsommarstång, människor som arbetade på åkrarna eller åkte häst och vagn, bil eller buss. Mera ovanligt är motivet på dagerns vykort från tidigt 1900-tal. En lång rad arbetande kvinnor som tvättar. Ett färgrikt radband. En påminnelse om typiska kvinnoarbeten och orättvis arbetsfördelning.Den långa raden tvätterskor berättar om att kampen mot lort och smuts pågår. Vid ett besök i Sydafrika under apartheidregimens tid besökte jag Crossroads i Kapstaden. Överallt mellan skjul och hyddor, byggda av bristfälliga material som rep och snören, sopsäckar och trälådor, hängde tvätt. Ett tecken på stolthet och fortgående kamp för att hålla förtrycket och förfallet stången.

Bakom alla fester finns strävsamt slit och arbete. Saker ska bokas och iordningställas, det ska städas, möbleras och dukas, varor ska inhandlas och mat ska tillagas. Det ska finnas tvättade dukar och rent porslin, för att nämna något. Alla som arbetat i en församling vet vilka beundransvärdas insatser som görs bakom kulisserna. Det är sannerligen inte bara de som syns och låter som gjort nytta.

Dagens kort får peka på allas vår förmåga att arbeta och göra nytta och på behovet av att tänka i förväg så att man är förberedd när väl den välbehagliga tiden är inne. Advent kan - om vi så vill - bli en tid av inre och yttre förberedelse. Det är i alla fall så vi brukar säga. När vi talar fromt med varandra. Vi tillstår så sällan att vi inte orkar, saknar lust eller inte bryr oss tillräckligt. Förmodligen är det där vi måste börja...


Kort Adventskalender 7

Julkortsfabrikanterna har haft bråda tider under hösten. Nu ligger korten i drivor i varuhusen för att eventuellt få vingar så de kan flyga hem till folk. Seden att sända julkort har inte brutits. Detta trots att vi med enkla knapptryckningar kan sända elektroniska hälsningar som kan röra sig och spela och sjunga. De tar blott nanosekunder på sig för att hitta fram. God Jul.

Påskhälsningar kan också få en plats i årets vykortskalender. Ett gannalt påskkort med typiska markörer: videkvistar, ett gigantiskt ägg, påskliljor och grönt gräs. Men med ett par tomtenissar på plats för att dekorera det granna ägget. Ett fantasifullt fantasykort om man så vill.Vykortet tillhör ett slags blandteknik-kort. Tomtarna här har fått små tygluvor på sig. Den här typen av kort, inte bara utformade som påskhälsningar, är ofta dekorerade med kraftfullt röda tygrosor. Här kan man se två korsande linjer. Den ena bildas av förgyllningen och den gyllene klockan som ringer i det övre vänstra hörnet och de två nissarna som markerar det nedre högra. Den andra linjen utgörs av videkvistarna och ägget som pekar från det nedre vänstra hörnet till det övre högra.

En fantastisk påminnelse i advent om andra platser, tider och stunder.