20 december 2013

Kort Adventskalender 20

Övertygelser låter. De hörs. Slagord skanderas. Sånger ljuder. Även den domesticerade kristendomen har kvar en och annan ljudillustration. Då tänker jag inte främst på ett amen utsagt med eftertryck i mässan eller gensvaret på evangelieläsningen: Lovad vare du, Kristus! Inte heller på bönebrus, eller mummel. Det skulle kunna vara psalmsång och sakral musik. Men inte heller det hörs över nejden. Det ljud som i många sekler mest förknippas med kristendom är klockornas klang. Kyrkklockorna som inbjuder folket att samlas i kyrkan med hjälp av olika ringningar och klämtningar.

Ringningssederna kan vara så mångskiftande att de behöver dokumenteras. Läs gärna Gotlands kyrkklockor och ringningsseder av Ingvar Rohr.

Ringen, I klockor, ja ringen i midnattens timma.
Glimmen, I stjärnor, som änglarnas stjärnögon glimma.
Frid till vår jord kommer med himmelens ord.
Ära ske Herren i höjden!
SvPs 427:1

Dagens kort visar en orkester som handringer klockor. I USA och i Kanada såväl som i mängder av andra länder kan man fortfarande hitta ensembler som på detta vis låter klockklangen ljuda konsertant.


Här ett smakprov på hur det kan låta: