22 december 2013

Kort Adventskalender 22

De som gått före, alla våra döda, kan de be? Kan martyrer, helgon be. Kan den Heliga Ande be? Om de kan be vore det väl en nåd att vara innesluten i deras förböner? Andens bön kan de flesta ta till sig eftersom Bibeln berättar om Andens trägna vädjanden för oss. Men de övriga? Om de inte kan be, vad spelar det för roll att vi önskar deras förböner. Och om de kan be, vad skada gör det att vi vädjar om förbön? Kan vi då säga och mena ora pro nobis, bed för oss? Eller är det bara i sång och musik vi i den evanglisk lutherska Svenska kyrkan håller fram denna övertygelse?

Ur Ave, Regina caelorum
Virgo gloriósa, super omnes speciósa; vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.

Och ur Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.

Dagens kort är sparsmakat med Jungfru Maria och barnet centralt placerade, som i en medaljong mot mörk bakgrund. Ett stiliserat ljus dominerar bildens vänsterkant. Barnets och Marias glorior är svagt angivna. Det verkar rent av som om Marias hår är självlysande och dess ljus tränger genom hennes slöja (!).