23 december 2013

Kort Adventskalender 24

Som sig bör. I lucka 24 möter oss Jesusbarnet. Tillbedjan, tro och levande historia!

Kort Adventskalender 23

Ett gammalt favoritkort i repris. Med en sublim och subreligiös antydan om julens innehåll. En ängel med förgyllda vingar och med en gyllene harpa ska snart sjunga ut sin julhälsning. Man behöver inte vara bibelsprängd för att förstå att det blir ett Ära åt Gud i höjden och på jorden fred...

I bakgrunden en upplyst kyrka med korsvirke av guld. Där ska Julevangeliet från Lukas 2 snart läsas, höras och sjungas, inandas av församlingen, som en påminnelse om hur barnets födelse gör Gud gripbar. Människosläktet påminns om varje människas värde och värdighet. 

Både ängel och kyrka kan rikta den här betraktarens tankar till kontinuitet och trygghet, skydd och fest. Ängeln är belyst (framifrån och från ovan) som av en gudomlig strålkastare. En frommare uttolkning skulle kanske hävda och fastslå att det är Guds ansiktes ljus som välsignande vänds mot ängeln. 

Kortet är tummat och brukat. God Jul tycks slitet. Det hindrar inte mig från att sända just en sådan önskan med ett stort utropstecken efter till stillsams läsekrets. God Jul!