19 december 2014

Lucka 19: Inte enkelt att tänka på allt


Ett kolorerat (dvs färglagt) nyårskort med barn som mitt i vintern står där utrustade med blommor, fyrklöver och ett nyårsbrev. När jag ser kortet kommer jag att tänka på hur viktigt det är med barnperspektiv och att förstå hur olika beslut och förslag påverkar barnen.

Det får mig att grubbla över hur det är tänkt att tillfälliga uppehållstillstånd ska fungera för barnen? För dem kan 3 år vara ett nytt liv, som ett helt liv. De som på tre års tid hunnit etablera sig i förskolor och skola ska de sedan ryckas upp med rötterna? Utvisas när de äntligen lyckats knyta an? När de börjat bli trygga? På den punkten behöver nog både funderas och tänkas om...

Hör just nu på Sveriges Radio att Rädda Barnen tänker just så. Ett ifrågasättande som är klokt och rimligt.

Jag var nyligen på ett stort sammanträde i ett sammanhang där barnkonsekvensanalys och barnperspektiv är viktigt. Så viktigt att man ger kurser för andra i hur man ska tillämpa barnkonventionen och göra utredningar av hur följderna av olika klubbslag påverkar, fungerar och verkar för barn. Det vara bara det att man denna gång alldeles glömt anlägga perspektivet på sin egen verksamhetsplanering och sin budget. Det var ju mindre bra, för att inte säga lite genant.

En förklaring till att man glömt bort det hela var att det inte fanns några riktlinjer eller mallar för hur en sådan skulle göras. Dessa hade inte kommit senkrecht von oben, Vilket väckte den slumrande björnen, hade man verkligen glömt, eller lät man helt enkelt bara bli? Men de egna kurserna kunde nog ha fungerat både som riktningsgivare och modell. 

Ja, ja, det är inte enkelt att tänka på allt. Men att tänka något är dock nödvändigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar