09 mars 2014

Bombad katedral

Bloggtystnad uppstår ibland. Inte av trycktekniska skäl. Som när tidningspressen går i baklås. I mitt fall inte heller som ett inslag i fastan. Ett avstående av sådant man blivit beroende av. Ett ringa offer för att inkännande förstå vad brist vill säga. Men här i överflödsdelen av världen. Kostar bloggposter sällan särskilt mycket. Bloggarna i Vietnam och i andra diktaturer lever däremot farligt.  Kampen för det fria ordet pågår oförtröttligt. För yttandefrihet och andra mänskliga rättigheter.

Katedralen i Coventry är en påminnelse om tiden när Europa stod i brand. Ruinerna av den gamla kyrkan är ett vittnesbörd. En påminnelse om vad människor och totalitära ideologier är kapabla till. Det som händer i Ukraina av rysk annektering och ockupation leder tankarna till andra världskrigets förspel. Därför ber många av oss för Ukrainas självständighet och oberoende.