10 mars 2014

Försoningslitanian


Försoningslitanian i Coventry används varje dag, antingen i den bombade katedralens kyrkoruin eller i den nya katedralen. Efter bombningarna hade någon skrivit Fader förlåt på väggen bakom altaret i den sönderbombade kyrkan. Den bön Jesus bad för dem som som inte visste vad de gjorde när de korsfäste honom. Nu har orden blivit till församlingens svar på de olika bönepunkterna. Här i snabböversättning med någon liten justering:

FÖRSONINGSLITANIAN
Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.
 
Hatet som bygger murar mellan nationer och splittrar människor i ras och klass,
Fader, Förlåt.
 
Begäret och lusten hos människor och nationer att äga och ha det som tillhör andra,
Fader, Förlåt.
 
Girigheten som lägger beslag på händernas arbete och föröder jorden,
Fader, Förlåt.
 
Vår avundsjuka inför andras välfärd och lycka,
Fader, Förlåt.
 
Vår likgiltighet inför uppgiften att bistå fängslade, hemlösa och flyktingar,
Fader, Förlåt.
 
Lusten som förnedrar mäns, kvinnor och barns kroppar
Fader, Förlåt.
 
Stoltheten som förleder oss att lita mer på oss själva och än på Gud,
Fader, Förlåt.
 
Var vänliga mot varandra, ömsinta och förlåtande, 
Såsom Gud i Kristus förlåter oss